Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
  Du er her: Info FLL > Historien

  Historik

  FIRST LEGO League är utvecklat i ett samarbete mellan organisationen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) från New Hampshire i USA och LEGO Company.

  Efter den första officiella FLL-turneringen som genomfördes i USA 1999, testades programmet med stor framgång i
  Skandinavien år 2000.

  Pilotturneringen vid Bodø flygplats 8 november 2000 samlade lag från Bodø, Harstad, Drammen, Trondheim, Stavanger, Jönköping, Oslo och Minnesota. Totalt 13 lag deltog.

  Flera potentiella samarbetspartners var inbjudna till pilotturneringen och hösten 2001 startades FLL-konceptet på 8 ställen i Danmark, Norge och Sverige. 

  Mellan 2000 och 2012 har vi arrangerat 345 FLL-turneringar och 12 skandinaviska finaler där 94 160 barn har deltagit.

  Varje turneringsort har sin lokala projektledare som organiserar turneringen och flera tusen frivilliga deltar för att genomföra projekten på de olika platserna. Utan den frivilligheten bland näringsliv, studenter och andra, skulle det inte varit möjligt  att erbjuda detta koncept till så många barn och ungdomar i Skandinavien.

  Stiftelsen FIRST Scandinavia

  "Non-for-profit"-organisationen FIRST Scandinavia bildades för att organisera FLL i Skandinavien.

  Stiftelsens syfte är att stimulera barns intresse för naturvetenskap, teknik och matematik genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften. Stiftelsen har hela Skandinavien som sitt arbetsområde och styrelsen består av representanter från Norge, Sverige och Danmark.

  Bakgrunden till etableringen av FIRST Scandinavia var att flera skandinaviska verksamheter, professionella organisationer och offentliga institutioner hade insett att det inom en snar framtid skulle råda stor brist på talangfull arbetskraft med teknisk och naturvetenskaplig kompetens. För att bryta den trenden behöver man kunna erbjuda barn och ungdomar teknikrelaterade projekt som engagerar dem.

  FIRST Scandinavia har huvudkontor i Bodø, Norge och jobbar idag med koncepten FIRST LEGO League och Newton.

  Du kan läsa mer om stiftelsen här.

  Uppdragen som FLL Skandinavien har genomfört är:

  2000

   2001

  2002 

  2003 

   2004

         

  2005

   
  2006

  2007

  2008

  2009

           

  2010
   2011
  2012
   
       logologologo
  logologologo