Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Info FLL

FIRST LEGO League® (FLL) är en spännande och lärorik kunskaps- och tekniktävling för barn och ungdomar (10-16 år).

FLL-uppdraget

Varje år kommer ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsaktuellt tema. I uppdragen finns inget facitsvar, utan lagen kan arbeta fritt genom att använda sin uppfinningsrikedom och kreativitet och själv välja hur stor insats de ska lägga i projektet.

FLL-uppdraget är tredelat och utmanar deltagarna inom projekt, teknik och marknadsföring, och kärnvärden. 
 • I projektuppgiften ska lagen själva definiera ett problem. De ska leta och forska i fakta anknutet till detta och presentera en ny och smart lösning.
 • I teknikuppgiften ska lagen bygga en robot och programmera den till att lösa uppgifter på robotbanan.
 • I marknadsföringsuppgiften ska lagen arbeta för att andra ska få information om laget och deras projekt.
 • Kärnvärden är grundläggande faktorer som man använder i hela perioden. 

FLL's Kärnvärden


FLL's kärnvärden är hörnstenarna i projektet. De är grundläggande faktorer som skiljer FLL från andra program i sitt slag.
 • Vi jobbar tillsammans som ett lag.
 • Vi jobbar tilsammans för att hitta lösningar med vägledning från våra handledare och mentorer. 
 • Vi vet att våra handledare och mentorer inte har alla svar, utan vi lär oss tilsammans.
 • Vi är goda konkurrenter.
 • Det vi lär oss och upptäcker är viktigare än att vinna. 
 • Vi delar med oss och presenterar våra erfarenheter för andra. 
 • Vi uppvisar kärnvärdena Gracious Professionalism® och Coopertition® i allt vi gör, vilket betyder att vi är professionella, hänsynsfulla och har en stöttande tävlingsagenda.  

Arbetsperiod

16. september 2017 kl. 13:00 offentliggörs FLL-uppdraget i sin helhet. Lagen ska skapa och färdigställa projektet inom 8 veckor. 11. november möts alla lag i hela Skandinavien i sina lokala FLL-turneringar för att tävla om de bästa lösningarna.

Vilka kan delta?

Lagen som deltar kan komma från skolor, fritidsklubbar eller vara ett kompisgäng som vill göra något kul och meningsfullt tillsammans. Det krävs inga förkunskaper för att delta, men lagen kan med fördel bestå av både flickor och pojkar med olika kunskaper och intressen. Deltagarna i FLL inser snabbt att de behöver bygga på varandras kunskaper för att nå bästa möjliga resultat. Laget måste ha minst en vuxen lagledare och vi rekommenderar en lagstorlek på ca 10 deltagare.

Lagledarna

Lagledarna behöver inga förkunskaper, men det är önskvärt att han/hon innehar vissa färdigheter: En önskan om att utforska nya saker tillsammans med barn, har bra kommunikationsförmåga samt är bra på att prioritera och att göra flera
saker samtidigt. Lärare, föräldrar, fotbollstränare, fritidsledare m.fl. är alla utmärkta val i rollen som lagledare.


Domare och priser

På tävlingsdagen kommer lagen att möta domare som bl.a. är representanter från näringslivet. Lagen ska göra en presentation av projektdelen inför projektdomarna och presentera roboten med sin tekniska lösning inför teknikdomarna. Detta sker i separata rum. Marknadsföringen och Kärnvärden bedöms i montern där lagen får besök av de cirkulerande domarna.

I varje kategori delar domarna ut pris utifrån bestämda kriterier. Några exempel på kriterier är engagemang, samarbete, hållbar robotkonstruktion, effektiva program samt tydliga och innovativa lösningar.

Priserna som delas ut är: Projektpriset, Teknikpriset, Robottävlingens 1:a och 2:a pris, Marknadsföringspriset och Kärnvärdeprisen. Utöver det så delas också priset för FIRST LEGO League Champions ut. Det är det finaste priset och går till det lag som är starkast sammanlagt i alla kategorierna


Utrustning som behövs och kostnader som uppstår vid deltagande

Utrustning som man behöver för att delta i FLL:
 • en dator för att programmera och skicka in projektrapport m.m. till hjernekraft
 • ett robotset (som kan användas från år till år).  Kostar från ca 3500kr – ca 6000kr. Utrustningen kan du köpa HER
 • ett challenge-set (som består av en robotmatta och LEGO-klossar för att bygga installationer som ska placeras på mattan).
 • eventuellt material som man behöver till marknadsföringen av laget och projektet.
 • anmälningsavgift; NOK 2 300:-, DKK 2 200:-, SEK 2 500:-. Inkluderat i anmälningsavgiften är 12 lagtröjor samt tillgång till årets uppdrag och de egna lagsidorna på hjernekraft.org. 

Viktiga datum 2017

Här är de viktigaste datumen för årets upplaga av FLL, men kolla gärna vår kalender för fler aktiviteter.

  1 februari
   
Änmälningssidan öppnar
 
  16. september
  Uppdrag 2017 – ”HYDRO DYNAMICS” offentliggörs
 
  11. november    Regionala turneringar  
  2. desember   Skandinavisk final på Fornebu i Oslo  


Information

Det finns mycket och bra information som både lag och lagledare kan ha nytta av. Vi rekommenderar:
 • Lagledarhäfte. Her finns praktisk information och tips för den som ska delta och hänvisningar till viktiga moment i  läroplaner vid arbete med FLL.
 • Låt dig inspireras av bilder och film från turneringarna. 

Varför FLL?

Syftet med FLL är att bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, genom att utmana deltagarna med motsvarande problemställningar och arbetsmetoder som används i det verkliga arbetslivet. Vi tror på att ge barn och ungdomar en bra upplevelse med teknik och projektarbete i tidig ålder, så att de påverkas positivt inför kommande val av utbildning. FLL innefattar personlig och ämnesmässig utveckling genom samarbete och praktiskt arbete mot ett gemensamt mål.


Vilka är ansvariga för FLL?

Det är stiftelsen FIRST Scandinavia som är ansvarig för FLL i Skandinavien. Från 2000 till 2014 har vi arrangerat 438 turneringar och 14 skandinaviska finaler där 119 000 barn har deltagit. Har du frågor om FLL är du mycket välkommen att kontakta oss här.

logologologo
logologologo