Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Uppdrag > Uppdrag 2017 > Priser

Priser

Priserna återspeglar det som är viktigt i FIRST LEGO League.
Värden som samarbete, innovation, programmering, konstruktion och design värdesätts genom egna priser.


Det finns to modeller för priser;
 • Modell 1: 10 priser för turneringar med fler än 18 lag.
 • Modell 2: 7 priser för turneringar med upp till 17 lag.
 • Skandinavisk final: Priserna är samma som i modell 1

  Priserna


  Projektpriset
  Delas ut till första och andra plats i stora turneringar

  PROJEKTPRISET går till det lag som genom sina studier och presentationer visar att de verkligen fullt ut har förståelse för temat, och att de har förstått de olika problemställningar som är knutna till årets uppdrag. Nyskapande lösningar värderas. Själva presentationen utvärderas av domarna. Kreativitet och engagemang är viktiga delar, förutom den vetenskapliga aspekten.

  Del av FLL-Champion priset: 30 %

  Teknikpriset
  Delas ut till första och andra plats i stora turneringar

  TEKNIKPRISET går till det lag som på flera områden har utvecklat en enastående robot. Viktiga element är innovativ design, programmering, strategi, tillförlitlig konstruktion, funktionalitet och god användning av 
  verktyg för att lösa robotuppdragen. Lagen värderas utifrån den tekniska presentationen. Presentationer på robotbanan kan också påverka bedömningen. I teknikklassen ska laget presentera och demonstrera konstruktion, program och strategi. Laget ska ha tillgång till en dator, så att de kan visa och förklara ett program för domarna

  Del av FLL-Champion priset: 30 %  Robottävlingens 1:a och 2:a pris
  1: pris går till det lag som har den högsta sammanlagda poängsumman i finalrundan. 2:a pris går till det andra finallaget.

  Priserna delas ut till 1:a och 2:a plats i alla turneringar.

  Del av FLL-Champion priset: 20 %


  Marknadsföringspriset
  Delas ut till första och andra plats i stora turneringar

  MARKNADSFÖRINGSPRISET går till det lag som på ett kreativt och bra sätt profilerar sitt lag och sitt projekt med ett tydligt budskap i form av monter och monterpresentation. Vilja, humör, entusiasm och kreativitet värderas.

  Del av FLL-Champion priset: 10 %
  Kernvärdespriset
  Delas ut till 1 lag i alla turneringar

  Det här priset går till det lag som visar på vilket sätt kärnvärdena har spelat en viktig roll i lagets arbete med
  FLL. Viktiga ledord är samarbete, engagemang, respekt, inkludering och organisering.

  Del av FLL-Champion priset: 10 %


  FIRST LEGO League Champions
  Alla andra priser vinns av lag som varit bäst i en bestämd kategori men det finaste priset går till det lag som är bäst i en helhetsbedömning.

  FLL turneringens 1:a pris går till det lag som på ett entusiastiskt sätt visar hur roligt, lätttillgängligt och värdefullt teknik och vetenskap är och med sin starka insats på alla områden uppfyller visionen med FIRST LEGO League.

  logologologo
  logologologo