Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Uppdrag > Gamla uppdrag > Uppdrag 2009 > Robotoppdrag

Robotuppdrag

Precis som schack och fotboll har Robotspelet också regler. Ni bör känna till reglerna bra, så ni inte missar något viktigt!

Genom Robotspelet “Smart Move” får ni erfarenhet av att programmera ett sensorutrustat fordon (er Robot) att ta sig till platser och saker, samtidigt som det undviker eller tål kollisioner.
Det hela sker i en testmiljö…

 • Föreställ dig att du kunde programmera ett fordon för att ta dig till olika platser, kanske kör fordonet helt själv
 • Föreställ dig att varje fordon vet var alla andra fordon är…
 • Föreställ dig att dessa fordon kunde undvika varandra och saker runt omkring…
 • Föreställ dig att de kunde undvika att orsaka eller hamna i köer…
 • Skulle det behövas trafikljus då?
 • Om de ändå kolliderade…
 • Hur skulle man bygga dem för att skydda passagerarna?
 • Hur skulle man bygga dem så att ingen skadas eller fastnar?
 • Har du tänkt på att de flesta fordon där du bor står stilla större delen av dagen?
 • Kan man minska antalet fordon i det området?
 • Finns det någon ny teknik som gör att du inte behöver åka lika mycket?

Förutom att fundera, diskutera och fantisera… pröva själv!


 


NÅ PLATSER

Er Robot måste vara på en av dessa tre platser när matchen är slut.
(Detta uppdrag påverkar inte andra uppdrag))

MÅLTAVA:

Parkerad så att drivhjulen eller banden berör den gul/svarta målcikeln.

25 poäng

Se exempel på uppdraget här
 
  GULT BRODÄCK

Parkerad så att drivhjulen eller banden berör det gula brodäcket utan att beröra det röda brodäcket eller mattan.

20 poäng

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
 
Se film av oppdraget
Gain Access To Places 
 
RÖTT BRODÄCK

Parkerad så att drivhjulen eller banden berör det röda brodäcket på er sida utan att beröra mattan.

25 poäng

Se exempel på uppdraget här
 
NÅ OBJEKT

Se film av oppdraget
Access Markers
TILLGÅNGSMARKÖRER

Tillgångsmarkörerna ska vara i ”nerknuffat” läge.

25 poäng vardera


Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
   


Se film av oppdraget
Loops
 ÖGLOR

Öglorna måste vara i basen.

10 poäng vardera

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
   

BONUS

Ny teknologi kan ibland minska behovet av resor.
Sådan teknologi är svår att utveckla men varje nytt framsteg banar väg för nästa...  
Om alla grå Öglor befinner sig i basen får ni ta en röd Ögla till basen för hand. 
Om alla röda Öglor befinner sig i basen får ni ta en valfri Ögla till basen för hand.
När ni uppnått kriterierna för någon av dessa två undantagsregler får de användas
när som helst under matchen.


Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
 
 
UNDVIK KOLLISIONER
 
Se film av oppdraget
Warning Beacons
VARNINGSKONER

Varningskonerna måste stå upprätta.

10 poäng vardera

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
 

OBS: Varningsfyrarna är årets ”bonuspoäng”. Varje gång Roboten berörs när den helt lämnat(inte berör) basen, tar domaren en stående kon. Konerna avlägsnas från söder till norr och sedan från väst till öst. Om det inte finns stående koner sker ingen åtgärd från domaren.

   
 
Se film av oppdraget
Avoid Impact Sensor Walls


SENSORVÄGGAR (Alternativ; undvik)

Sensorväggarna måste vara upprätta(vinkelrätt mot mattan).
Vilka fyra Sensorväggar som helst räknas, men bara fyra.
Varje upprätt och poänggivande Sensorvägg behöver en poänggivande Tillgångsmarkör.  
Exempel: Om det finns fyra stående Sensorväggar men bara tre Tillgångsmarkörer i ”nerknuffat” läge så räknas bara tre väggar för totalt 30 poäng.

10 poäng per vägg, max 40. 

Se exempel på uppdraget här

,Bygginstruktioner


Se film av oppdraget
Survive Impact Sensor Walls
KLARA KOLLISIONER


SENSOR VÄGGAR (Alternativ; träffa)

Inga (noll) stående sensorväggar.

40 poäng

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
   
 
Se film av oppdraget
Vehicle Impact Test
KOLLISIONSTEST

Testbilen får inte längre beröra rampens röda stoppbom.
Hela er Robot måste vara ute ur Basen när den åstadkommer detta annars tar Domaren två upprätta Varningskoner (enligt samma system som vid otillåten beröring av Roboten.)

20 poäng

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner - rampe
Bygginstruktioner - bil
   
 
Se film av oppdraget
Single Pass Restraint Test

PASSAGERAR TEST

Testdockan måste vara ombord på er Robot under hela matchen.
Om Testdockan vid något tillfälle lämnar Roboten tar domaren bort Testdockan.
Alla sätt att fästa Testdockan på Roboten är tillåtna under förutsättning att den
snabbt går att ta bort efter matchen.

15 poäng

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
   
 
Se film av oppdraget
Multi Pass Safety Test
SÄKERHETSTEST

Alla fyra människor(LEGO-figurer) sitter eller står i ett fordon som ni byggt själva. En del av fordonet måste vara i den gul/svarta målcirkeln.

10 poäng

Se exempel på uppdraget här

Bygginstruktioner
   

Övriga dokument och bygga vidare instruktioner:

Dynamo Meter
Gula väggar
Infosida
Reservdelslista

logologologo
logologologo