Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
  Du er her: Resurser > Verktøykasse

    Veilederhefte 
   
  "Veilederhefte" inneholder praktisk informasjon og tips for hvordan man gjennomfører FLL. 
  Her finner dere forslag til forskningsmetodikk, samt koblinger til lærerplanen i våre tre land. 

  Merk at  for Sverige så er det utvalgte fag som er med i Veilederhefte. Du kan finne flere fag i en egen fil under. 
   Vejlederhefte
   Veilederhefte
   Handledarhäfte.pdf
  Se alla sammanfattning från Läroplanen och koppling till FLL:
  Mål och riktlinjer i LGR 11_2013.pdf

   
   
   ​ Teambuilding
  Noen ganger kan det være godt å fokusere på å være et lag, mer enn å bare arbeide med oppgavene i prosjektet. Under kan dere finne eksempler på teambuildingsaktiviteter som laget kan gjennomføre. 
   
   Teambuidingsaktiviteter
   
   
    Verktøy til læreren
   
   For norsk skole har vi laget et forslag til periodeplan og mappevurdering/målark. Disse kan lastes ned her:
   Periodeplaner  Målark
  Periodeplan 5-7.trinn prosjekt.docx Målark_5.-7.årstrinn.docx
  Periodeplan 5.-7.trinn teknologi.docx  Målark_8.10.årstrinn.docx
  Periodeplan 8-10.trinn teknologi.docx

  Periodeplan 8.-10.trinn prosjekt.docx  Kompetansemål for HYDRO DYNAMICS.docx
    Kompetansemål ligger i veilederheftet  
    Kompetansemål ligger i veilederheftet
   
   
   
  Deltagerdiplom 

  Diplomene printes ut av veilederne og deles ut til deltagerne. 

     KOMMER HØSTEN 2017   KOMMER HÖSTEN 2017  KOMMER HØSTEN 2017
   
   
    Sjekkliste for innleveringer og presentasjoner
   
     Sjekkliste leveringer og presentasjoner.docx
   
   
    Skole/hjem samarbeid
   
  Mange skoler bruker FLL som et skole/hjem samarbeid og det er gjerne Teknologidelen som foreldre organiserer på ettermiddag- og kveldstid. Her finner dere noen dokumenter som kan være til hjelp for å organisere dette samarbeidet.
  Merk: Dokumentene er laget av FLL Haugesund v/ Linda Merete Strand og tilpasset deres skole.

  Et informasjonsbrev til foreldre om FLL og skisse på hvordan foreldre kan bidra: Foreldrerekruttering.docx
  Vaktliste for ettermiddager med arbeidsoppgaver og timeplan:  Vaktliste ettermiddag.docx
  Ettermiddag: skjema for arbeidsoppgaver som elevene skal utføre: Samarbeidsskjema skole-hjem ettermiddagsarbeid.docx
   
    Eksempler fra lag
   
   Eksempel på budsjett: Budsjett FLL-lag.docx
   Eksempel på sponsorbrev: Sponsorbrev lag.docx
   FLL brevark malFLL_BrevMal.docx
   Eksempel på fremdriftsplan for fritidslag: Eksempel_Framdriftsplan_fritidslag.xlsx
   
   Foreldreskjema

  Foreldreskjema skal fylles ut for hver enkelt deltager og leveres inn til lokal arrangør før eller senest på turneringsdagen
   Forældreskema_DK.pdf   Foreldreskjema_NO.pdf   Föräldrablankett_SE.pdf
   
    Rapportinnlevering - eksempler
   
   Her er tre eksempler på rapporter (tidligere kalt prosjektinnleveringer) skrevet av lag for "Animal Allies" i 2016.
   
    Projektinnlevering DK
    Prosjektinnlevering NO                            Prosjektinnlevering SE
   
    Dommerskjema for 2017 kommer her

   


   


     


     


  logologologo
  logologologo